Regine Motmans – EMC (BE)

    Artistiek directeur Fleuramour


    “Heel simpel, omdat het veel ideeën toelaat die passen in één verhaal. Je hoort steeds vaker dat de verstedelijking ons natuur en groen kost, terwijl we die groene roots juist niet willen verliezen. Met de keuze voor dit thema hoop ik dat heel veel mensen even bij deze problematiek stilstaan en dat ze mee zorgen voor onze planeet.”