Wedstrijd: masker (binnenopdracht)

Deze wedstrijd staat open voor leerlingen uit het floristenonderwijs: zowel voor cursisten uit het dag- als avondonderwijs, als ook voor leerlingen onder leercontract.
Bij de prijsuitreiking zullen er wel aparte categorieën zijn voor zowel dag- als avondonderwijs.

Schrijf je hier in!

 

Wedstrijdregelement

Onderwerp

Cultuur is een vrij breed onderwerp. Documenteer je over verschillende culturen en realiseer een vegetatief masker gebaseerd op één of meer culturen en houd rekening met :

80 % vegetatief materiaal moet in deze opdracht verwerkt worden.

Je mag dit stuk thuis of op school voorbereiden en ter plekke afwerken.

Jij zorgt voor je eigen presentatie. Je zorgt met andere woorden voor een sokkel of iets waarop je masker kan gepresenteerd worden op ooghoogte.

De maskers worden op de zolder gepresenteerd.

Beoordeling
De jury zal de volgende punten beoordelen:
Techniek – vorm en kleur – originaliteit – thema
Het is natuurlijk ook van belang om het reglement te respecteren.

Praktische informatie

 1. Dagindeling
  – We verwachten je op 21 september 2017 tussen 8h30 en 9h00.(wees op tijd ajb)
  – De wedstrijd begint omstreeks 09h00 om te eindigen om 13h00
  – De werkstukken moeten binnen deze tijdspanne afgewerkt worden.
  – Rond 12h00 krijgen de deelnemende leerlingen een lunchpakket en een drankje die afgehaald worden op het secretariaat 1ste verdiep.
  – De prijsuitreiking zal plaatshebben omstreeks 15h30 à 16h00
 2. Materialen
  – De natuurlijke materialen en bloemen worden door de deelnemer voorzien, meegebracht en bekostigd. Houd rekening met het reglement en de opdracht!
  – De buitenopdracht wordt volledig ter plaatse afgewerkt. Het eerste werkstuk (masker) mag thuis of op school voorbereid worden en ter plekke neergezet worden. Houd rekening met je tijdspanne.
  – Naamkaartje wordt door de deelnemer zelf meegebracht en aan het stuk vastgespijkerd zodanig dat het werkstuk niet verloren gaat. Je naam en voornaam is voldoende.Alle werkstukken blijven ter plekke tot en met maandag 25 september 2017 18u00. De werkstukken worden door de deelnemers zelf verwijderd en meegenomen vanaf 18u00. Het verwijderen van de niet afgehaalde werkstukken zal aan de desbetreffende deelnemer aangerekend worden.
 3. Voorbereiding van de werkstukken
  De buitenopdracht zal ter plekke afgewerkt worden. De binnen opdracht ‘mag’ thuis of op school voorbereid worden maar kan ter plekke afgewerkt worden indien nodig. Hou dan ook rekening met het uurrooster en het weer.
 4. Transport van de materialen
  Voor, tijdens en na de wedstrijd mogen er materialen aangevoerd worden. Natuurlijk gebeurt dit met de nodige zorg en voorzichtigheid en in respect voor de andere deelnemers en exposanten.
  Op woensdag is de opbouw al van start. Het is er op dat ogenblik ook altijd zeer druk. Houd hier ajb rekening mee.
  Na de wedstrijd wordt ALLE afval verwijderd en meegenomen door de deelnemers. (Dit kan een reden van uitsluiting zijn.)
 5. Let op
  – Voor, tijdens of na de wedstrijd mag er geen reclame gemaakt worden. De enige uitzondering is het vermelden van de stageplaats die eventueel materialen sponsort.
  – Geen enkel materiaal van het domein mag gebruikt worden.
 6. Organisatie en jury
  – De verantwoordelijken zullen tijdens het verloop van de wedstrijd de materialen controleren. Ze kunnen een materiaal afkeuren indien dit niet conform is met het reglement. Je kan/mag de organisatoren steeds contacteren als je vragen hebt rond een bepaald materiaal. Enkel zij kunnen uitsluitsel geven indien er discussie is.
  – De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval van diefstal, vandalisme, brand of andere beschadigingen aan de werkstukken of aan materialen van de deelnemers.
  – Een eventuele verzekering tegen beschadiging van materialen, werkstukken of voor de deelnemers zelf, valt ten koste van de deelnemers zelf.
  – Voor, tijdens of na de jurering kan er geen enkele discussie gevoerd worden met de organisatoren of met de jury zelf. Dit zowel over de quotatie als over het verloop van de wedstrijd zelf.
  – Elk contact met één of meerdere van de juryleden met de deelnemers, voor of tijdens de jurering, is verboden.
  – De jurering gebeurt ter plekke en de dag zelf. Volgende punten worden in acht genomen: techniek – vorm en kleur – originaliteit, thema
  – De jury hoeft zich niet te verantwoorden over de gegeven punten en is niet verplicht deze achteraf aan de deelnemers mee te delen.
  – Elke irregulariteit of onverenigbaarheid met het reglement kan een diskwalificatie met zich meebrengen.
  – De organisatie behoudt zich het recht veranderingen aan te brengen aan het reglement en de wedstrijd.Wij wensen je nu al de nodige inspiratie en “fair play”!